10.1.2018

Vaikuta EU:n rahoituskehyksen sisältöön: useita julkisia kuulemisia avoinna

EU:ssa valmistellaan jo hyvää vauhtia seuraavaa rahoituskautta, joka alkaa vuonna 2021. Komissio kerää parhaillaan näkemyksiä siitä millaista politiikkaa EU:n pitäisi harjoittaa ja millaisten rahoitusohjelmien avulla sitä tulisi toteuttaa. Mikä on toiminut, mitä pitäisi muuttaa? Mitkä ovat tulevaisuuden keskeiset haasteet, joihin EU:n on vastattava? Kaikki kiinnostuneet voivat vastata avautuneisiin julkisiin kuulemisiin 8.3. asti. Kuulemisia on auki liittyen seuraaviin teemoihin: koheesiopolitiikka, tutkimus ja innovaatiot, investoinnit, pk-yritykset, maahanmuutto, turvallisuus, liikkuvuus sekä strateginen infrastruktuuri.

Avoinna olevat kuulemiset löydät täältä.

Lue myös EU -toimiston uutinen budjettikonferenssista, jossa keskusteltiin tulevasta rahoituskehyksestä.