7.3.2018

EU:n terveysohjelman haut ovat käynnissä

EU:n terveysohjelma 2014 - 2020 on komission pääinstrumentti EU:n Terveysstrategian toteuttamiseksi. Sen tavoitteena on edistää eurooppalaisten terveyttä ja se mm. kannustaa jäsenvaltioita yhteistyöhön terveyspolitiikan parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on myös tukea innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveysjärjestelmiä.

Ohjelman alaisuudessa jaetaan projektiavustuksia ja vuoden 2018 työohjelman haut ovat nyt käynnissä.

Haut koostuvat seuraavista teemoista:

- Parhaiden käytäntöjen implementointi
- Jäsenvaltioiden vapaaehtoisen yhteistyön tukeminen EURIPID-yhteistyön kautta tapahtuvassa hinnoittelussa
- Orphacodes -projekti

Hakija voi olla organisaatio, julkinen viranomainen tai julkisen sektorin toimija, kuten tutkimus- ja terveysinstituutio, yliopisto tai korkeakoulu. Tukikelpoisista kuluista katetaan tavallisesti 60% EU-rahoituksella, kun taas 40% hankkeen muusta rahoituksesta täytyy tulla kumppaneilta.

Haut ovat auki 26.4.2018 saakka.

Lue lisää täältä.