9.3.2018

Erasmus+ Sport -haut ovat käynnissä

Erasmus+ -ohjelma on Euroopan unionin koulutus, -nuoriso ja urheiluohjelma. Ohjelmaan kuuluu Erasmus+ Sport -urheilutoimintaa, jonka tavoitteena on mm. kannustaa urheilu -ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteystyöhön, sekä tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien toimintamallien testaamiseen.

Erasmus + Sport -toimintaan on nyt haettavissa rahoitusta. Sport-toiminnan tavoitteena on tukea eurooppalaista yhteistyötä ruohonjuuritason urheilussa. Se pyrkii myös tarttumaan ongelmiin, kuten dopingiin, urheilutulosten manipulointiin sekä kaikenlaiseen syrjintään.

Haut sisältyvät kolmeen eri toimintakokonaisuuteen:

Erasmus+ Sport Collaborative partnerships Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia uusien, innovatiivisten käytäntöjen kehittämiseen ja toteuttamiseen urheilun ja liikunnan eri aloilla sekä eri organisaatioiden ja urheilijoiden välillä. Vaatimuksena vähintään viisi organisaatiota viidestä eri ohjelmamaasta.

Erasmus+ Sport Small Collaborative partnerships Toiminnan tavoitteena vaihtaa hyviä käytäntöjä ja menetelmiä urheilun eri alueilla. Vaatimuksena vähintään 3 organisaatiota kolmesta eri ohjelma-maasta.

Erasmus+ Sport Not-For-Profit European Sport Events Tapahtumien tavoitteena on tukea urheilun vapaaehtoistyötä, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä sosiaalista osallisuutta urheilun avulla.

Erasmus+ Sport infopäivä järjestettiin 30.1.2018. Tapahtuman videotaltioinnit ovat löydettävissä täältä.

Haut ovat avoinna 5.4.2018 asti.

Lue lisää täältä.