15.8.2018

Kerro näkemyksesi kasvihuonekaasupäästöjen pitkän aikavälin vähentämisen strategiasta

Euroopan komission julkinen kuuleminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyen on auki 17.7.-9.10.2018. Kuuleminen liittyy strategiaan, jossa käsitellään Euroopan talouden pitkän aikavälin strategiaa sekä mahdollisuuksia ja haasteita, joita vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyy. Kaikki kiinnostuneet, yksittäisistä kansalaisista yksityisiin ja julkisiin organisaatioihin, voivat osallistua kuulemiseen.

Kuulemisen sivut