26.10.2018

Luova Eurooppa hankehaku -  tukea eurooppalaiselle yhteistyölle

Luova Eurooppa –rahoituksen piiristä jaetaan tukea yhteistyön kehittämiseen luovien projektien saralla.

Hankkeiden toivotaan lisäävä ylikansallista yhteistyötä sekä yleisön ja taiteen suhteen vahvistamista eri sektoreilla luovalla alalla. Hankkeet voivat sisältää muun muassa artistivaihtoja. Myös yleisön osallistaminen ja sitouttaminen kulttuurihankkeisiin ja näin taiteen saavutettavuuden lisääminen kuuluvat rahoituksen tavoitteisiin. Jälkimmäisessä painotetaan erityisesti lasten, nuorten, kehityshäiriöisten ja aliedustettujen ryhmien sitouttamista kulttuuriin ja luoviin aktiviteetteihin.

Kokonaisbudjetti on 44 659 800 euroa. Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti noin 25 prosenttia yhteistyöhankkeisiin suunnatuista määrärahoista tulisi suunnata hankkeisiin, joissa keskitytään maahanmuuttajien ja pakolaisten sosiaaliseen integraatioon.

Hankkeet jakautuvat pieniin, joissa on vähintään kolme järjestäjää kolmesta maasta, ja suuriin yhteistyöhankkeisiin, joissa on vähintään kuusi järjestäjää kuudesta eri maasta. Pienillä hankkeilla rahoitus voi kattaa 60 prosenttia kokonaisbudjetista, enimmillään 200 000 euroa ja suurilla 50 prosenttia, enimmillään 2 miljoonaa euroa.

Viimeinen hakupäivä on 11.12.2018 kello 13:00 Suomen aikaa.

 

Lue lisää