Harjoittelumahdollisuudet EU-toimistossa

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto tarjoaa monenlaisia harjoittelumahdollisuuksia.

Eurooppa-linjan työharjoittelu on suunnattu Tampereen lyseon lukiosta Eurooppa-linjalta valmistuville opiskelijoille. Joka vuosi valitaan yksi harjoittelija työskentelemään noin kuukaudeksi kesän aikana toimistolla.

Kangasalan lukion Eurooppa-stipendi myönnetään vuosittain yhdelle toisen vuoden päättävälle stipendiä hakeneelle opiskelijalle. Harjoittelu on 2-4 viikon mittainen ja sijoittuu samalle aikavälille Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjan harjoittelun kanssa.

Korkeakouluharjoittelu on suunnattu Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Harjoittelijoita otetaan vuosittain kaksi - kumpikin viiden kuukauden mittaiseen harjoittelujaksoon.

Opintovierailu EU-toimistossa tarjoaa harjoittelumahdollisuuden henkilöstölle. Harjoittelu kestää tavallisesti kaksi viikkoa ja harjoittelijoita otetaan vuosittain 2-3.

Tällä sivulla voit tutustua myös Euroopan unionin toimielinten tarjoamiin harjoittelumahdollisuuksiin.