Eurooppa-linjan työharjoittelu lukiolaiselle

Tampereen kaupunki on myöntänyt vuodesta 2012 alkaen Eurooppa-linjalta valmistuvalle lukiolaiselle "stipendin" kuukauden työharjoitteluun EU-toimistossa. Eurooppa-linja on Tampereen lyseon lukion opintolinja, joka painottaa yhteiskuntaoppia ja kieliä. Harjoittelulla palkitaan opinnoissaan hyvin menestynyt abiturientti.

Tähän mennessä harjoittelijoita on ollut kuusi. Saga Lamminsivu (2017), Casimir Luhtanen (2016), Juuso Järviniemi (2015), Elli Luhtanen (2014), Susanna Heinonen (2013) ja Tuuli Vanhapelto (2012) ovat kaikki olleet erittäin tyytyväisiä Brysselissä viettämäänsä aikaan.

”Harjoittelu oli mittaamattoman arvokas kokemus", Saga toteaa kiitollisena. "Vain todella harvalle nuorelle tarjoutuu ennen korkeakouluopintoja tilaisuus työskennellä itseä kiinnostavalla alalla ja vielä ulkomailla. Harjoittelu ja asuminen Brysselissä antoivat minulle ainutlaatuista työkokemusta, syvemmän ymmärryksen Euroopan unionin toiminnasta ja suunnitelmia tulevaisuudelle."

Casimirin mielestä harjoittelu oli erittäin antoisa ja ainutlaatuinen mahdollisuus: "Työharjoittelu tarjosi kerrassaan uniikin mahdollisuuden päästä kurkistamaan EU:n ytimeen ja saada etuoikeutetusti työkokemusta, josta harva osaa edes unelmoida juuri lukion päättäneenä. Asuminen ja työskentely yksin ulkomailla oli mielestäni perin inspiroivaa ja motivoi minua ajattelemaan entistä enemmän esimerkiksi kansainvälistä uraa."

Juuso kokee harjoittelun motivoivana ja tulevaisuuteen valmistavana kokemuksena: "Kun työmahdollisuuksia pääsee tarkastelemaan jo nuorella iällä ennen yliopisto-opintojen alkamista, auttaa se tarttumaan avautuviin tilaisuuksiin myöhemmin. Kaiken kaikkiaan Brysselissä asuminen ja harjoittelun suorittaminen on ollut antoisa ja samalla motivoiva kokemus."

Elli kehuu harjoittelun hyötyjä tulevaisuutta ajatellen: "Ilman harjoittelustipendiä minulla ei olisi koskaan ollut mahdollisuutta viettää kuukautta Brysselissä ja työskennellä tällaisessa paikassa ihan oikeita töitä tehden. Harjoittelu oli upea kokemus ja antoi paljon ajateltavaa ammatinvalintaa silmälläpitäen."

Susanna kertoo kuukauden Brysselissä antaneen täysin uudenlaista luottamusta itseen ja esimerkiksi omaan kielitaitoon: "Minusta oli myös mukavaa, että sain tehdä itseksenikin monia asioita ja että minun taitoihini luotettiin niin, että sain käydä edustamassa toimistoamme seminaareissa ja tapahtumissa, joista osa oli vielä melko haastavia aiheidensa ja englanninkielisen sanastonsa puolesta."

"Näinkin lyhyt aika riitti herättämään suuren kiinnostuksen Euroopan unionia kohtaan, ja toivon, että joskus tulevaisuudessa pääsisin tekemään työtäni EU-asioiden parissa", Tuuli kirjoittaa loppuraportissaan. "Omasta mielestäni tämä on paras mahdollinen tapa motivoida ja palkita opinnoissaan menestynyt lukiolainen."