Korkeakouluharjoittelu

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ottaa kaksi korkeakouluharjoittelijaa viiden kuukauden harjoitteluun vuosittain. Harjoittelijan työnkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien seuraaminen
  • EU-toimiston uutiskirjeen ja nettisivujen päivittäminen
  • Vierailuohjelmien laatiminen
  • Hanketoiminnan edistämisessä avustaminen
  • Yhteydenpito eri toimijoihin ja verkostoihin
  • Toimiston hallinnolliset tehtävät
  • Muut harjoittelijan kanssa sovittavat tehtävät

Harjoittelijan tulee olla Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelija; esimerkiksi opinnot yhteiskuntatieteissä ja johtamiskorkeakoulussa antavat hyvän pohjan harjoittelulle, mutta minkä tahansa alan opiskelijat voivat hakea paikkaa. Harjoittelijalta edellytetään yleistä Pirkanmaan aluetuntemusta, hyviä viestintävalmiuksia (esim. hyvät atk-taidot ja tavallisimmat tekstinkäsittelyohjelmat), vahvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa ja katsotaan eduksi muiden kielten, erityisesti ranskan, osaaminen. Kiinnostus Euroopan unionia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä aluekehittämistä kohtaan on tärkeää. Harjoittelijan tulee olla motivoitunut ja oma-aloitteinen ja kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä.

Tähän mennessä harjoittelijoita on ollut seitsemän. Saara Repo (kevät 2018), Siiri Lingman (syksy 2017), Anna Oraluoma (kevät 2017), Ville Leppänen (syksy 2016), Sanna Uolamo (kevät 2016), Janika Tyynelä (syksy 2015), Sami Remes (kevät 2015), Hanna Uronen (syksy 2014) ja Kaisa Kurkela (syksy 2011) kertovat kokemuksistaan:

"Harjoittelu EU-toimistossa oli minulle opettavainen ja ennen kaikkea antoisa kokemus. Hienointa harjoittelussa oli työtehtävien monipuolisuus. Kävin useissa tapahtumissa ja tein harjoittelun aikana monipuolisesti erilaisia viestinnän tehtäviä. Viestintäosaamisesta sekä vahvasta kielitaidosta on harjoittelussa paljon hyötyä, mutta taidot myös karttuvat harjoittelun edetessä. Harjoittelu avarsi näkemystäni EU:sta ja kansainvälisestä politiikasta sekä antoi kattavan läpileikkauksen Tampereen ja Pirkanmaan kaupunki –ja aluekehittämisen teemoista. Harjoittelun aikana opin paljon itsestäni ja kartutin osaamistani tulevaisuuden työtehtäviä varten. Omat urahaaveeni myös selkiytyivät harjoittelun aikana." -Saara Repo (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede.)

"Harjoittelu EU -toimistossa tarjosi minulle monia haasteita ja mahdollisuuksia. Koska olin opiskellut pääaineenani Englannin kieltä ja kirjallisuutta, kesti minulla hetki päästä asioihin sisälle. Opin kuitenkin nopeasti, ja sain aina apua kun sitä kaipasin. Huomasin, että Englannin kielen taidosta oli paljon hyötyä, sillä uutistekstien kirjoittaminen, joka sisälsi englanninkielisen alkuperäistekstin kääntämistä ja tiivistämistä, oli keskeinen osa päivittäistä työtä. Hienointa työssä oli, että pääsin tekemään ja näkemään asioita monipuolisesti. Tapahtumissa käyminen ja niistä raportoiminen syvensi tietämystäni EU:sta, ja erilaiset työtehtävät kartuttivat kokemustani ja opettivat minulle uusia taitoja. Toimiston ilmapiiri oli kannustava, ja aina oli mukava tulla töihin. Suosittelen kaikkien alojen opiskelijoita rohkeasti hakemaan harjoitteluun, jos EU -asiat kiinnostavat!" -Siiri Lingman (Pääaineena Englannin kieli ja kirjallisuus)

"Hain paikkaa EU-toimistosta, koska halusin täydentää koulutustani myös kansainvälisellä kokemuksella. Oli todella hienoa päästä näkemään miten EU-politiikka ja rahoitusohjelmat toimivat ja millainen rooli alueilla ja kaupungeilla on. Harjoittelu tarjosi minulle uusia näkökulmia työelämään ja oivan mahdollisuuden syventää ja laajentaa omaa osaamistani mielenkiintoisten työtehtävien parissa. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja kykyä hahmottaa asiakokonaisuuksia sekä vahvoja viestintätaitoja, jotta harjoittelujaksosta saa kaiken irti. Oli ilo päästä mukaan toimiston tehokaksikon tiimiin ja saada vastuuta ja vapautta tehdä asioita Pirkanmaan hyväksi. Opin harjoittelun aikana paljon itsestäni ja kyvyistäni, ja uskon, että tästä työkokemuksesta on todella paljon hyötyä tulevaisuudessa." Anna Oraluoma (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede)

''Harjoittelu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa avasi silmäni EU:n toimintaan tavalla joka ei pelkällä EU-asioiden opiskelulla olisi mahdollista. Tutuiksi tulivat lukuisat sidosryhmät sekä Suomessa että Brysselissä, kuin myös EU-edunvalvonnan vivahteet. Harjoittelu tarjosi erinomaista kansainvälistä kokemusta ja yhteistyötä eri maista tulevien kollegojen kanssa. Työskentely oli monipuolista ja omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita pääsi hyödyntämään hyvin. Harjoittelijan vahvuuksia tässä työympäristössä ovat omatoimisuus, sopeutumiskyky ja avoimuus erilaisille tilanteille ja työskentelytavoille. Pienen, mutta tehokkaan tiimin osana harjoittelija saa kantaa vastuuta, ja kommunikaatio on helppoa. EU-toimisto oli erityisesti kannustava ja rohkaiseva harjoittelupaikka! Ja tietenkin Bryssel on Euroopan solmukohtana ja kansainvälisenä kaupunkina loistava paikka viettää myös vapaa-aikaa.'' – Ville Leppänen (Pääaineena valtio-oppi)

”Päätin hakea paikkaa, kun kaipasin vaihto-opintojeni jälkeen uutta kansainvälistä kokemusta. Lisäksi Euroopan unionin päätöksenteko oli kiinnostanut jo pidempään. Harjoittelussa pääsin seuraamaan EU-politiikkaa ja EU-rahoitusohjelmia paraatipaikalta, oppimaan alueiden roolista EU-vaikuttamisessa, olemaan mukana EU-toimiston uutiskirjeen kirjoittamisessa ja tekemään erilaisia viestinnän tehtäviä. Harjoittelupaikka tuki omia kiinnostuksenkohteita loistavasti, sillä pääsin myös itse vaikuttamaan työtehtävien sisältöön. Työilmapiiri toimistolla oli erinomainen; oli ilo olla osa Hannelen ja Petran tehokasta tiimiä. Harjoittelussa menestyy parhaiten hyvällä kielitaidolla ja sosiaalisella avoimuudella. Muihin harjoittelijoihin tutustuminen työn ja vapaa-ajan puitteissa oli todella helppoa. Harjoitteluaikana opin uusia asioita niin työnteosta, EU-vaikuttamisesta kuin itsestäni.” – Sanna Uolamo (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede)

”Työskentely harjoittelijana Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa tarjosi näköalapaikan Euroopan unionin toimintaan ja erityisesti alueiden rooliin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa unionissa. Harjoittelijana toimistolla pääsin tekemään monipuolisia töitä muun muassa EU-rahoitusohjelmien seurantaa, vierailujen järjestämistä sekä erilaisia viestinnän tehtäviä. Toimistolla sain olla osana mukavaa ja osaavaa tiimiä. Myös työtehtävien sisältöön pääsin itse vaikuttamaan oman mielenkiintoni mukaan. Aika Brysselissä meni todella nopeasti. Kaupunkina Bryssel on harjoittelijalle ideaali, sillä se tarjoaa paljon näkemistä, tekemistä ja samanhenkisiä ihmisiä. Brysselin suurin anti itselleni oli kuitenkin harjoittelun mukanaan tuoma varmuus omasta osaamisesta vaihtelevassa ja kansainvälisessä työympäristössä.” – Janika Tyynelä (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede)

”Harjoittelun aikana pääsin hyvin mukaan toimintaan ja myös työtehtävien kohdentaminen omien kiinnostusten mukaan oli hyvin mahdollista. Erityisesti pidin käsiteltävien aihealueiden laaja-alaisuudesta. Oli erittäin antoisaa päästä tutustumaan EU-politiikan eri osa-alueisiin, kuten innovaatio- ja aluepolitiikkaan tai vaikkapa jakamistalouteen tai energia unioniin. Kuukausittaisten uutiskirjeiden uutisjuttujen kirjoittaminen vie paljon harjoittelijan työajasta, jossa viestintätaidoista on hyötyä. Harjoittelu on myös erittäin hyvä aika verkostoitumiseen. Erilaisten seminaarien yhteydessä tutustuu hyvin muiden kaupunkien ja alueiden harjoittelijoihin. Myös eurooppalaiset kokouskäytännöt tulivat tutuksi Vanguard Initiative -hankkeen kautta, jotka muistuttavat hyvin vähän suomalaisia niin kovin virallisia kokouskäytänteitä. EU-toimiston henki oli aivan mahtava ja tehokaksikon työskentelyä oli ilo seurata.” – Sami Remes (Pääaineena taloustiede)

Harjoittelu EU-toimistossa oli minulle napakymppi. Päällimmäisenä mieleen on jäänyt syvällinen ymmärrys EU:n toimintatavoista ja erityisesti siitä, miten eri asioihin voi vaikuttaa. Eri toimijoilla, kuten vaikkapa korkeakouluilla tai maakunnilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen mihin EU-rahoitusta suunnataan. Opin ymmärtämään EU:n rahoitusohjelmien toimintaa, eri politiikanalojen kuten Euroopan sosiaalipolitiikan ja kaupunkipolitiikan keskeisiä asioita, sekä muutaman erikoisalan kuten lempiaiheeni fotoniikan perusteita. Harjoitteluni aikana erittäin tärkeää oli kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja tiedon omaksuminen nopeasti. Brysselissä opin myös erittäin hyödyllisiä käytännön taitoja, kuten eri tilaisuuksien emännöimistä yleisön ollessa kaikkea lukiolaisista maakuntajohtajiin. Olen erittäin kiitollinen siitä, että koko harjottelujakson ajan minuun luotettiin täysin ja sain kokeilla omia siipiäni.” – Hanna Uronen (Pääaineena historia)

"Opiskelujen ohella olin ollut mukana Eurooppa nuorten toiminnassa ja kiinnostunut Euroopan unionista ja etenkin sen aluepolitiikasta. Idea hakea harjoitteluun tuli Eurooppa nuorten Brysselin excursion kautta, jonka teimme aikoinaan Brysseliin, ja jonka aikana myös tapasimme Hannelen ja Petran ja näimme sen innon, jolla työtä EU-toimistossa tehdään. Aluekehittämisen kanssa työskentelevä EU-toimisto tuntui erityisen oivalliselta ajatukselta harjoittelupaikaksi yhdistäessään minulle kaksi kiinnostuksen kohdetta: aluekehittämisen ja Euroopan unionin. Harjoittelu toimistossa oli antoisa, ja pääsin tekemään monipuolisia työtehtäviä. Järjestin esimerkiksi vierailuita pirkanmaalaisille toimijoille EU-instituutioissa, tein töitä tiedottamisen parissa sekä vierailin useissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, joista parhaimpia muistelen edelleen lämmöllä." – Kaisa Kurkela (Pääaineena valtio-oppi)