Eurocities-kaupunkijärjestön konferenssi Göteborgissa 10/2007

Lähden huomenna 24.10.-26.10.2007. Eurocities-kaupunkijärjestön "Towards an energy efficient city"-konferenssiin, joka järjestetään Göteborgissa.  Konferenssi järjestetään ensimmäistä kertaa kolmen Eurocitiesin alaisen foorumin (taloudellinen kehitys, ympäristö ja liikkuvuus) yhteistyönä.  Yhteisen energiakonferenssin lisäksi kaikki foorumit järjestävät paikan päällä myös omat  kokouksensa. Minä seuraan taloudellinen kehitys -foorumia  sekä sen alaista yrittäjyys ja klusterit -työryhmää.

Eurocities on eurooppalaisten kaupunkien muodostama verkosto. Siihen kuuluvien kaupunkien edellytetään olevan alueensa keskuksia talouden, koulutuksen ja teollisuuden alalla. Järjestöön kuuluuu yli 130 eurooppalaista merkittävää kaupunkia ja järjestöllä on arvostettu asema Euroopan unionin piirissä.

Järjestön yleiset periaatteet ovat:
- kaupunkien välisen yhteistyön lisääminen edistämällä niiden yhteisiä konkreettisia projekteja
- Euroopan unionin piirissä tapahtuvaan päätöksentekoon vaikuttaminen

Toimintamuodot:
Järjestön keskeisimpänä toimintatapana on foorumityöskentely.

Eurocitiesin foorumit :
- sosiaaliasioiden foorumi
- kulttuurifoorumi
- taloudellisen kehityksen foorumi
- ympäristöfoorumi
- liikkuvuusfoorumi (mobility)
- tietoyhteiskuntafoorumi

Tampereen kaupunkiseutu (Tampere, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä ja Ylöjärvi) hyväksyttiin järjestön jäseniksi huhtikuussa 1996.