Eurocities EDF-kokous Berliinissä 11/2008

Eurocities-kaupunkijärjestön taloudellisen kehityksen foorumi (Economic Developmet Forum, EDF) ja sosiaalifoorumi kokoontuivat yhteiskokoukseen Berliinissä 5.-8.11.2008.  Molempien foorumeiden työkokousten ja eri työryhmien kokousten lisäksi foorumit järjestivät yhteisen konferenssin, jonka  aiheena oli taloudellinen maahanmuutto kaupunkien näkökulmasta.  Konferenssissa vaihdettiin kokemuksia tärkeistä teemoista, kuten kaupunkien roolista maahanmuuttajien vastaanotossa, työllistämisessä ja uuteen yhteiskuntaan sopeuttamisessa.  Konferenssissa keskusteltiin myös erittäin ajankohtaisista aiheista, kuten väestön ikääntymisestä ja kaupunkien mahdollisuuksista ja kasvavasta kilpailusta houkutella työvoimaa muualta.