Tavoite 2 -lobbaustilaisuus 10/2010

Tavoite 2 -lobbaustilaisuus 7.10.2010

Brysselissä lobattiin EU:n aluekehittämisrahoituksen jatkumisen puolesta

Pirkanmaa lobbasi 7.10. Brysselissä eurooppalaisten alueiden kanssa EU:n aluekehittämisrahoituksen jatkumisen puolesta. Tavoitteena oli saada näkyvyyttä alueiden halulle jatkaa Euroopan unionin tavoite 2 - eli työllisyys- ja kilpailukykyrahoitusta kaikilla EU:n alueilla niiden vauraudesta riippumatta myös tulevalla rahoituskaudella 2014-2020. Tavoite 2 -rahoituksen piiriin kuuluvat Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto. Pirkanmaalla kyseisen EU-rahoituksen määrä, ESR- ja EAKR-rahoitus yhteenlaskettuna, on tällä kaudella (2007-2013) noin 76 miljoonaa euroa ja koko Suomessa 1,6 miljardia.

Nämä suhteellisesti vauraammat ns. tavoite 2 -alueet ovat usein Pirkanmaan tyyppisiä alueita joissa yleensä on korkea innovaatiotaso, mutta ongelmia esimerkiksi teollisen rakennemuutoksen vuoksi.

Rahoituksen puolesta taisteleminen lähti alkuun Ala-Itävallan osavaltion EU-toimiston aloitteesta. Eurooppalaiset alueet haluavat säilyttää rahoituksen myös suhteellisesti vauraammilla alueilla. Aloitteen tueksi laadittiin "Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alueiden julistus EU:n koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen". Lobbausaloitteeseen tuli lopulta mukaan 143 eurooppalaista aluetta eli 83 prosenttia kaikista tavoite 2 -alueista. 19 suomalaista maakuntajohtajaa allekirjoitti julistuksen.

Allekirjoitetut julistukset koottiin kirjaksi ja luovutettiin maakunta- ja aluejohtajien läsnäollessa Euroopan unionin instituutioiden edustajille. Paikalla olivat muiden muassa Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso, aluekomissaari Johannes Hahn, alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso, Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Danuta Hübner ja EU:n puheenjohtajavaltio Belgian edustaja Rudy Demotte. Pirkanmaata ja muita suomalaisalueita tilaisuudessa edusti Antero Saksala Pirkanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajan roolissa.

Antero Saksala Yle Tampereen haastateltavana.Antero Saksala ja Jukka Alasentie Baijerin edustuston edessä, jossa lobbausjulistus allekirjoitettiin.Alueiden komitean jäsenet Satu Tietari ja Petri Kalmi keskustelevat Anteri Saksalan kanssa.
Antero Saksala allekirjoitti Pirkanmaan lobbausjulistuksen.
Lobbausjulistuksen allekirjoittaneiden eurooppalaisten alueiden ylintä johtoa.
Berlaymontin edustalla.Julistus luovutettiin Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barrosolle.
Poliittinen keskustelu Euroopan komissiossa tavoite 2 -rahoituksen jatkumisesta.Europarlamentaarikko Riikka Manner, aluekehitysvaliokunnan jäsen, osoitti tukensa aloitteelle osallistumalla tilaisuuteen. Taustalla Eurocities-järjestöä johtava Paul Bevan.
Julistuskirja luovutettiin aluepolitiikasta vastaavalle komissaari Johannes Hahnille.Poliittiseen keskusteluun osallistui merkittävä joukko eurooppalaisia vaikuttajia. Vasemmalta: Rudy Demotte (Belgian EU-puheenjohtajuuden edustaja), Danuta Hübner (MEP ja aluekeh. valiokunnan pj.), Erwin Pröll (Ala-Itävallan kuvernööri), Mercedes Bresso (Alueiden komitean pj.), Johannes Hahn (aluekom.) ja Alain Rousset (Aquitainen presidentti). Antero Saksala ja Riikka Manner.
Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.