Tietoa EU-toimistosta

Tampereen kaupunkiseudun kunnilla (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti, Ylöjärvi) on ollut EU-toimisto Brysselissä vuodesta 1999.  Vuoden 2010 alusta EU-toimisto aloitti yhteistyön Pirkanmaan liiton kanssa ja vastaa nyt koko Pirkanmaan EU-edunvalvonnasta. EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen on johtanut toimistoa elokuusta 2007 lähtien ja EU-asiantuntija Petra Kortelainen liittyi tiimiin syksyllä 2009.

Keskeisenä päätavoitteena EU-toimistolla on Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakunnan elinvoiman, vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen. EU-toimistolla on vahva rooli seutumarkkinoinnissa ja se tarjoaa palveluja, jotka edesauttavat pirkanmaalaisia tutkimus- ja kehitysorganisaatioita (kunnat, kaupungit, elinkeinoelämä, koulutus) kansainvälistymisessä.

Tätä päätavoitetta tukevat seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

  • EU-edunvalvonta alueelle tärkeissä strategisissa asioissa
  • Alueella määriteltyjen avainhankkeiden edistäminen
  • Euroopan-laajuisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpitäminen
  • EU-rahoitusohjelmien ja –hakujen seuraaminen ja niistä tiedottaminen
  • Alueen toimijoiden EU-asiantuntemuksen kehittäminen