Kehittämisohjelmat ja hankkeet

Kehittämisohjelmia:

Avoin Tampere

Tampereen kaupungin Avoin Tampere -ohjelman avulla muun muassa edistetään kasvuyritysten syntyä ja perinteisen teollisuuden sekä ICT-alan uudistumista. Sen toimien avulla on onnistuttu luomaan yli 500 uutta työpaikkaa Tampereen seudulle.

Smart Tampere

Tampereen kaupungin ohjelma rakentaa Tampereesta kansainvälisesti tunnettua, vetovoimaista, älykästä kaupunkia, jossa yritykset ja asukkaat ovat mukana käytännön kehittämisessä. Tavoitteena on parantaa talouskasvua ja asukkaiden elämänlaatua digitaalisaation tuomilla mahdollisuuksilla. Ohjelman kantavia teemoja ovat älykäs teollisuus, älykäs terveys, älykäs koulutus ja osaaminen, älykäs hallinto ja osallistaminen, älykäs liikkuminen, älykäs infra sekä älykkäät rakennukset.

ECO2 - Ekotehokas Tampere

ECO2 - Ekotehokas Tampere -ohjelman tavoitteena on toteuttaa Tampereen kaupungin ilmastositoumuksia, viedä taloutta vähähiiliseen suuntaan ja kehittää ympäristöliiketoimintaa. Se valmistelee hankkeita, hakee rahoitusta ja toimii energia- ja ekotehokkuuden asiantuntijayksikkönä. Sen hankkeet toteutetaan yhteistyössä kaupungin muiden hankkeiden ja yksiköiden kanssa. Projekti päättyi 31.12.2015, mutta sen käynnistämät erillisprojektit jatkuvat suunnitelmien mukaan.

TampereSenior

TampereSenior-ohjelmalla pyritään varmistamaan ikäihmisille hyvä elämä. Se tukee ikäihmisten hyvinvoinnista kiinnostuneita tahoja uusien palveluiden kehittämisessä ja kokoaa yhteen parhaat käytännöt olemassa olevista tutkimus- ja kehityshankkeista.

INKA Future National Health Program

Oulu johtaa Innovative Cities -ohjelman Tulevaisuuden terveys -teemaa vuosina 2014 - 2020 ja Tampere on pääkaupunkiseudun, Kuopion ja Turun ohella toiminnassa mukana. Tekesin tukeman ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen tukeutuvia yrityksiä ja vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntyä Suomeen.

6Aika

6Aika on EU:n tukema Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun yhteistyöstrategia. Sen kautta annetaan rahoitusta erilaisiin hankkeisiin. Ohjelman painopistealueina ovat avoimet innovaatioalustat, avoin data sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. 6Aika-ohjelman puitteissa on muun muassa avattu osallistuvien kaupunkien tietovarantoja avoimeksi dataksi.

Open & Agile Smart Cities

Open & Agile Smart Cities -verkosto yhdistää kaupunkeja seitsemässä eurooppalaisessa ja eteläamerikkalaisessa maassa. Verkoston avulla pystytään jakamaan parhaita toimintamalleja ja yhdenmukaistamaan kaupunkien digitaalisia järjestelmiä. Näin kehitystä voidaan tukea ja yritysten markkinat yhteisten järjestelmien kanssa yhteensopiville palveluille. Suomesta verkostoon kuuluvat Tampere, Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu ja Turku.

Hankkeita:

COSS

COSS ry on avoimien tietojärjestelmien keskus, joka toimii Tampereella. Se tukee avoimen lähdekoodin ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Demola

Demola tarjoaa yrityksille helpon tavan hyödyntää yliopisto-opiskelijoiden osaamista ja opiskelijoille mahdollisuuden hankkia kokemusta projektien toteuttamisesta. Opiskelijat ja yritykset yhdistävällä Demolalla on yhdeksän toimipistettä, joista Tampere on yksi. Tampereella Demola toteuttaa vuosittain noin 100 projektia noin 450 opiskelijan voimin.

ITS Factory

ITS Factory on älykkääseen liikenteeseen keskittyvä innovaatioympäristö, jonka muodostavat yhteistyössä Tampereen kaupunki ja yritykset. Se muun muassa koordinoi uusiin liikenneratkaisuihin kohdistuvia testejä. ITS Factoryn tavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. 

Roam

Roam on langaton laajakaistayhteisö, jonka tavoitteena on mahdollistaa käyttäjälleen nopea ja turvallinen verkkoyhteys paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Palvelu perustuu jakamiseen – käyttäjä jakaa oman langattoman tukiasemansa ja täten verkkoyhteytensä yhteisön käytettäväksi. Jakamisen vastineeksi käyttäjä saa vierailla muiden jäsenten tukiasemissa maksutta. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi tilata väliaikaisen, maksullisen tunnuksen palveluun.

Uusi tehdas (Demola, Protomo, Suuntaamo)

Uusi tehdas on innovaatioalusta, joka tukee uusia yrityksiä. Se antaa rahoitusta startup-yrityksille ja innovaattoreille ja sillä on nykyisin vajaat 200 kumppaniyritystä. Uuden tehtaan avulla on onnistuttu luomaan yli 400 uutta työpaikkaa.


Edellisen rahoituskauden (2007 - 2013) ohjelmia:


Luova Tampere 

Luova Tampere toimi 2006 - 2011 Tampereen kaupungin ohjelmana, jolla kehitettiin luovaa taloutta. Sen piirissä käynnistettiin 130 projektia, jotka saivat rahoitusta yli 36 miljoonaa euroa ja joiden avulla syntyi yli 800 uutta yritystä. Nykyisin Luova Tampere tarjoaa muun muassa yritysneuvontaa ja koulutusta. Vuonna 2014 se järjesti Tampereella World Creativity Forum -tapahtuman, joka on maailman suurin vuosittainen luovan talouden kongressi. 

BioMediTech 

BioMediTech on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen instituutti, jossa tutkitaan lääketiedettä ja biotieteitä. Se tukee poikkitieteellistä yhteistyötä ja sen tutkijaryhmät ovat tehneet pitkälti yli tuhat akateemista julkaisua.