Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Tutkimuskeskukset ja yhteistyöfoorumit

BioMediTech - Institute of Biosciences and Medical Technology

BioMediTechin, TTY:n ja Tampereen yliopiston yhteisinstituutin, tutkijaryhmät keskittyvät erityisesti biolääketieteeseen ja lääkintätekniikkaan. BioMediTechissä tehdään tutkimusta muun muassa eturauhassyövän, mitokondrioita hoitavan geeniterapian ja biohajoavien implanttien, kuten ruuvien, parissa. Laitoksen tutkimusta ovat rahoittaneet muun muassa EU, Tekes ja Suomen Akatemia.

FICAM - Vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille

FICAM on Tampereen yliopiston ylläpitämä keskus, joka kehittää solu- ja kudosviljelyyn perustuvia, eläinkokeet korvaavia menetelmiä. Se luo erilaisia kudosmalleja, joiden avulla voi testata esimerkiksi lääke- ja säilöntäaineiden tai teollisuuskemikaalien turvallisuutta. FICAM osallistuu hankkeisiin teollisuuden ja muiden tieteellisten tahojen kanssa ja on saanut rahoitusta EU:lta ainakin toimintamallinsa kehittämiseen.

FIMA - Forum for Intelligent Machines ry

Hermia Groupin Forum for Intelligent Machines –keskus tekee tutkimusta parantaakseen työkoneiden tehokkuutta ja turvallisuutta. Se keskittyy muun muassa automaatioon, energiatehokkuuteen ja suunnitteluun. FIMA on esimerkiksi osallistunut projektiin, jossa testattiin järjestelmää, jonka avulla työkoneet saavat ja jakavat informaatiota turvallisuutta uhkaavista riskeistä.

FinnMedi Oy - Life science -toimialaan keskittynyt palveluyritys

FinnMedi tekee tutkimuksia, joita voivat hyödyntää lääketeollisuus ja yksityiset tutkijat. Se on yhteistyössä erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja toteuttaa piirin alueella suoritettavat tilaustutkimukset. FinnMedi on Suomessa kansallinen hanketta koordinoiva keskus ECRINissä, joka on eurooppalainen kliininen tutkimusverkosto.

Hermia Group

Hermia Group on asiantuntijayritys, joka on keskittynyt tuotekehitys- ja innovaatiopalveluihin. Se tarjoaa teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöverkostoille koordinointipalveluita, verkostoihin ja startup-toimintaan liittyviä innovaatiopalveluita ja tuotekehitystä tukevia asiantuntijapalveluita. Hermia on kumppanina esimerkiksi Demolan toiminnassa.

Konela - Koneenrakennuksen ja energiateknologian innovaatiokeskus

Hermia Groupin koordinoimassa Konelassa sovelletaan Uuden Tehtaan inspiroimia toimintamalleja koneenrakennukseen ja energiateknologiaan. Konelassa pidetään muun muassa demoja, joissa keskuksen yhteistyökumppanit esittelevät uusia innovaatioita, jotka voivat liittyä esimerkiksi 3D-tulostukseen.

Nokia Research Centre Tampere

Nokian tutkimuskeskuksessa Tampereella tutkitaan muun muassa ääni- ja kuvateknologiaan liittyviä asioita. Keskuksen testien avulla voidaan kehittää esimerkiksi uusia radiotekniikoita tai käyttöliittymiä. Keskuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Regea - Solu- ja kudosteknologiakeskus

Regea pyrkii edistämään kudossiirtojen ja kudosteknologisten hoitomuotojen yleistymistä. Se toimii BioMediTech-instituutin osana ja välittää kudoksia kliiniseen käyttöön. Regea myös valmistaa itse tuotteita kasvon ja kallon luupuutosten hoitamiseen. Laitoksen palveluihin lukeutuu lääketeollisuuteen sopiva puhdastila, joka soveltuu esimerkiksi soluviljelytarkoituksiin.  

SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Centre

Tampereen teknillinen yliopisto ja teknologian tutkimuskeskus VTT muodostavat yhdessä osaamiskeskittymän, joka tarjoaa erityisesti pk-yrityksille nopeita ratkaisuja, yhteistyöverkostoja sekä monipuolista huippuosaamista älykkäiden koneiden ja valmistuksen saralla. SMACC:in teemoja ovat muun muassa 3D-tulostus ja digitaaliset palvelut.

Technopolis

Technopolis omistaa 20 eri yrityspuistoa, joista neljä on Tampereella. Yritykset voivat vuokrata tiloja puistoista, joita on Tampereella Hermiassa, Yliopistonpuistossa, Mediapoliksessa ja Finnmedin alueella. Technopoliksella on kaikissa tiloissaan asiakkaina yhteensä noin 1700 yritystä.

VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT OY on teknologiayhtiö, joka tuottaa asiantuntijapalveluita yrityksille, julkiselle sektorille ja muille kumppaneilleen. Sen tärkeimpiä toimialoja ovat tutkimus ja kehitys, teknologian siirto ja testaus.

Korkeakoulujen TKI-palvelut

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut  

TTY tarjoaa tutkimus- ja innovaatiopalveluita paitsi tiedeyhteisölle, myös ulkopuolisille sidosryhmille. Se muun muassa harjoittaa yhteistyötä liike-elämän kanssa, auttaa EU-hankerahoituksen hakemisessa ja antaa neuvoja yhteistyökumppanien löytämiseen yliopiston osaajaverkostosta.

Tampereen yliopiston tutkimuspalvelut

Tampereen yliopiston tutkimuspalvelut tarjoavat yliopiston henkilöstölle apua tutkimuksen suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa, tutkimustulosten hyödyntämisessä ja muissa tutkimuksen vaiheissa.

Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut

TAMK ideoi, kokeilee ja toteuttaa uusia palveluita kumppaneidensa – sekä julkisen että yksityisen sektorin – kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa muun muassa innovaatiopalveluita, joiden avulla asiakas voi selvittää ideansa menestymismahdollisuuksia yhdessä TAMKin asiantuntijoiden kanssa. TAMKin TKI-toiminta saa rahoitusta muun muassa Tekesiltä ja EU:lta.

Muiden oppilaitosten kehittämistoiminta

Tredulla (lisää täältä), TAKK:lla (lisää täältä) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymällä (kv. hankkeet) on projekteihin perustuvaa kehittämistoimintaa.