Ajankohtaista rahoitusohjelmista

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja sosiaalirahasto ESR sisältyvät Euroopan rakenne- ja investointirahastoon (ERI). Lisätietoa siitä kuinka hakea EAKR- ja ESR-rahoitusta EU:n ohjelmakaudella 2014-2020 saat Pirkanmaan liitosta ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta; ne ovat alueellisen ja kansallisen EU-rahoituksen asiantuntijoita. Lisätietoa siitä mitä EU-rahoituksella on saatu Pirkanmaalla aikaiseksi löydät vipua.fi -osoitteesta. Täältä löydät rakennerahastotietopalvelun, johon on koottu tiedot Suomen EAKR- ja  ESR-hankkeista, tietoja voi hakea suoraan esimerkiksi maakunnan, kunnan tai hankkeen erityistavoitteiden mukaan.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto seuraa EU:n erillisrahoitukseen eli pääosin Brysselistä haettavaan eurooppalaiseen projektirahoitukseen liittyviä asioita ja auttaa maakuntamme toimijoita niihin liittyvissä kysymyksissä. Alle on kerätty erilaisia rahoitusuutisia ehdotuspyyntöjen julkaisusta, informaatiotilaisuuksista sekä muista rahoitusohjelmiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Brysselistä haettavasta erillisrahoitusohjelmista voit lukea tarkemmin EU-rahoitusohjelmat 2014-2020 -kohdasta.