Asiantuntijahakuja


Itsenäiset asiantuntijat (evaluaattorit) arvioivat Euroopan komission ja toimeenpanovirastojen puolesta projektiehdotuksia ja EU-rahoitusohjelmia hakutekstien ja niissä esitettyjen kriteerien pohjalta. Komissio hakee jatkuvasti asiantuntijoita arvioimaan EU-rahoitteisia projekteja ja ohjelmia. Suuri osa työstä tehdään nykyisin etänä ja lopulta asiantuntijat kokoontuvat konsensuskokouksiin Brysseliin päättämään rahoitettavista hankkeista.

Asiantuntijana toimiminen on hyvä tapa kehittää omaa ja organisaation osaamista EU-hankerahoituksen saralla. Sitä kautta saa hyvän käsityksen siitä, millaisia projekteja ehdotetaan ja miten niitä arvioidaan.

Suosittelemme eri alojen pirkanmaalaisia toimijoita jättämään tietonsa asiantuntijatietokantaan!
 

Horisontti 2020

Euroopan komissio etsii asiantuntijoita arvioimaan EU:n uuden tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n puitteissa jätettäviä hankehakemuksia sekä seuraamaan ja arvioimaan Horisontti 2020 -rahoitusohjelmaa. Asiantuntijoiksi haetaan esimerkiksi tutkijoita, teollisuuden edustajia ja kaupallisen alan osaajia. Alueita, joille asiantuntijoita etsitään ovat esimerkiksi tutkimus, teknologia, innovaatiot, yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet, etiikka, sukupuoli, viestintä, projektihallinta jne. Arviointityön päiväkorvaus on 450 € sekä matka- ja majoituskulut.

Lisätietoa


Koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan ohjelmat

EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA hakee asiantuntijoita arvioimaan seuraavien rahoitusohjelmien hankehakemuksia: Erasmus+ (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Jean Monnet, Sport), Kansalaisten Eurooppa sekä Luova Eurooppa (Kulttuuri ja MEDIA). Asiantuntijalistat ovat voimassa rahoituskauden loppuun eli 31.12.2020 asti.

Arviointityön päiväpalkka on 450 €. Suomalaisista arvioitsijoista on ollut viime vuosina erityisesti pulaa, joten laita hakemus menemään. Asiantuntijalistat ovat voimassa rahoituskauden loppuun eli vuoden 31.12.2020 asti.

Hakudokumentit
Kiinnostuksenilmaisupyyntö EACEA/2013/01 (suomeksi)


Verkkojen Eurooppa

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) on 33 miljardin euron infrastruktuurihankkeiden rahoitusinstrumentti, jolla rahoitetaan energia-, liikenne- ja digitaalisten verkkojen kehittämistä. CEF tarjoaa rahallista tukea projekteille, jotka täydentävät Euroopan infrastruktuurijärjestelmää. 

Verkkojen Eurooppa -ohjelmaa hallinnoiva The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) hakee nyt asiantuntijoita arvioimaan CEF-hakemuksia, mutta myös muihin toimiin kuten rahoitettujen hankkeiden seurantaan. Asiantuntijoita haetaan liikenne-, energia- ja digitaaliverkkoasioiden aloilta. Lisäksi haetaan innovaatio-, rahoitusohjelma- ja arviointiasiantuntijoita.

Asiantuntijaksi voi hakeutua rekisteröitymällä Participant Portal -järjestelmässä. Sinne pääset tästä. Asiantuntijat valitaan taitojensa, tietonsa ja kokemuksensa perusteella. Työskentelykieli on englanti.

Lisätietoa
 

Pk-yritysten kilpailukykyohjelma COSME

EU:n pk-yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) hakee ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan pk-yritysten kilpailukykyyn keskittyvän COSME-ohjelman (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)  hankkeita. Kriteerit täyttävät asiantuntijat pääsevät EASMEn asiantuntijalistalle, josta EASME valitsee tarpeen mukaan asiantuntijoita arvioimaan hankkeita.

Asiantuntijoiden mahdollisia tehtäviä olisivat:
- arvioida hanke-ehdotuksia joiden tarkoituksena on toteuttaa COSME-ohjelmaa
- arvioida COSME-ohjelman jo päättyneitä tai jatkuvia toimia tai hankkeita
- COSME-ohjelman alla olevien toimien täytännönpanon seuranta

Lisätietoa