Alueellinen EU-rahoitus

Koheesiopolitiikkaa edistetään EU:ssa Euroopan rakenne- ja investointirahaston (ERI) avulla. Rahaston budjetti rahoituskaudella 2014-2020 on 454 miljardia euroa. Sen osia ovat Aluekehitysrahasto (EAKR), Sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, maaseuturahasto sekä meri- ja kalastusrahasto. Näistä EAKR- ja ESR-rahoitukset ovat mahdollisia kaikille alueille.

Vuoteen 2023 mennessä ERI-rahastojen avulla voidaan vauhdittaa investointeja EU:n keskeisillä painopistealoilla, vastata reaalitalouden tarpeisiin tukemalla työpaikkojen luomista ja saada EU:n talous jälleen kestävään kasvuun.

Tutustu "Koheesiopolitiikka ja Suomi" -esitteeseen, jossa esitellään manner-Suomen ja Ahvenanmaan kaksi toimintaohjelmaa vuosille 2014–2020 sekä edellisen ohjelman tuloksia. Suomen tärkeimmät investointiprioriteetit ovat:

1. Innovatiivisen ja kilpailukykyisen yritys- ja tutkimusympäristön lisääminen (EAKR)
2. Ympäristö säästävään kasvuun tarkoitettujen resurssien kestävän ja tehokkaan käytön parantaminen (EAKR)
3. Työmarkkinaosallistumisen lisääminen parantamalla työllisyyttä, sosiaalista osallistuutta ja koulutusta koskevia politiikkoja (ESR)

Ohjelmat rahoitetaan ESR- ja EAKR-rahoituksella, jota on varattu yhteensä 1,47 miljardia euroa Suomelle rahoituskaudelle 2014-2020. Voit lukea ohjelmista lisää alta:

Pirkanmaalaiset toimijat voivat hakea ESR- ja EAKR-rahoitusta Pirkanmaan liitosta ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

EU:lla on myös maaseudun ja meri- ja kalatalouden kehittämiseen tarkoitetut rahastot: