Alueiden välinen yhteistyö

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY)

EAY-tavoitteella ja rakennerahastovaroilla tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla. Se on jatkoa kaudella 2007–2013 toteutetulle EAY -tavoitteelle ja edellisillä ohjelmakausilla toteutetulle INTERREG -yhteisöaloitteelle. Ulkorajayhteistyö siirtyi ENI/IPA rahoitusvälineiden piiriin kaudella 2007–2013.

Ensimmäiset haut avattaneen vuoden 2014 lopussa tai vuoden 2015 alussa.

Suomi osallistuu seuraavien EAY -ohjelmien valmisteluun ja toteuttamiseen:

Rajat ylittävä yhteistyö

Valtioiden välinen yhteistyö

BSR Stars S3: Suomen Itämeri-instituutin johtama, Interreg Baltic Sea Regioniin kuuluva hanke tähtää Itämeren makroalueen laajuisen innovaatioalustan luomiseen. hanke keskittyy Itämeren alueella bio- ja kiertotalouteen ja digitaaliseen talouteen niiden mahdollistajana. Sen pohjana on ekosysteemiajattelu innovaatiopolitiikassa sekä älykkään erikoistumisen (Smart Specialisation) tehokas toteuttaminen kansainvälisessä yhteistyössä.

Hankkeessa on mukana 12 kumppania Itämeren alueen johtavista innovaatiotoimijoista: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Liettuasta ja Norjasta. Pirkanmaan lisäksi mukana ovat Skånen ja Sor-Trondelagin (Trondheimin alue) maakunnat sekä Kööpenhaminan ja Vilnan alueet. Kumppaneihin kuuluvat myös Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Baltic Development Forum. Pirkanmaalla hanke keskittyy kierto- ja biotalouden kehittämiseen ja alan yritysten kansainvälistymiseen.

Projektin kesto: 1.5.2016 - 30.4.2019

Lue lisää tästä.


Koko EU:n kattava alueiden välinen yhteistyö

  • Interact - Tukee alueellista yhteistyötä EU-alueella, mahdollistaa tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon yhteistyöohjelmissa sekä lisää projektien tuloksien näkyvyyttä
  • Urbact - Euroopan vaihdon ja oppimisen ohjelma, jolla edistetään kestävää kaupunkikehitystä. Tampere oli mukana EUniverCities ja My Generation at Work -verkostoissa Urbact II:ssa (2007-2013). Tällä hetkellä on käynnissä Urbact III.
  • Espon - Eurooppalainen aluekehityksen ja yhteenkuuluvuuden seurantaverkosto

Suomi osallistuu myös kolmeen ENI CBC –ohjelmaan (European Neighbourgood Instrument - Cross-border cooperation): Kolarctic (Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä), Karelia (Suomi ja Venäjä) ja Kaakkois-Suomi – Venäjä (Suomi ja Venäjä). Lisätietoa täältä: ENI-CBC -ohjelmat.

Lisätietoa TEM:in sivuilta.
 

INTERREG Europe

Budjetti vuosille 2014-2020: 359 milj €

Interreg Europe (entinen Interreg C) on EU:n rahoitusohjelma kaudelle 2014-2020. Rahoitettavien hankkeiden tulisi tukea innovatiivisuutta, pk-yrityksiä, ekologisuutta tai raaka-ainetehokkuutta. Nämä ovat ohjelman neljä toimintakohdetta, joiden kautta alueidenvälistä yhteistyötä tuetaan.

Tällä hetkellä Pirkanmaa on mukana seuraavissa Interreg Europe -rahoitteisissa ohjelmissa:

 

S34Growth: Vanguard Initiative -hankkeeseen perustuva S34Growth on eurooppalaisten alueiden teollisuuden uudistamisen hanke. Suomen Itämeri-instituutin johtamassa hankkeessa luodaan uusia alueiden välisen yhteistyön ja uudistuvan teollisuuden teemaan liittyviä rahoitusvälineitä rakennerahasto-ohjelmiin.

S34Growthin keskeinen tavoite on olemassaolevien alueellisten politiikkainstrumenttien kehittäminen ja parantaminen alueidenvälisen yhteistyön helpottamiseksi, mikä tukee Euroopan talouden uudistumista ja kilpailukykyä. Hanke keskittyy alueidenväliseen yhteistyöhön teollisuuden innovoinnin kontekstissa. Pirkanmaa etsii hankkeella välineitä, joilla saadaan investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin, osaamiseen ja kilpailukykyiseen teollisuuden toimintaympäristöön. Hankkeessa tehdään myös vertaisarviointia.

Mukana on kymmenen aluetta kahdeksasta maasta: Baskimaa, Flanders, Lombardia, Skotlanti, Skåne, Pirkanmaa, Norte, Zuid-Holland, South Netherlands ja Katalonia. Hankkeen kokonaisarvo on 2,5 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan osuus on noin 530 000 euroa.

Projektin kesto: 1.4.2016 - 31.3.2020
 
InnoBridge: Viisi vuotta kestävä InnoBridge-hanke tarjoaa vertaistukea. Hankkeen arvioijat antavat välineitä kehittää alustailmiötä ja miettiä seuraavaa EU:n rakennerahasto-ohjelmakautta ja alustailmiön kehittämistä. Hankkeen arvioijat saapuvat Pirkanmaalle maaliskuussa 2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan osuus on vajaa kolmesataa tuhatta euroa.

Projektin kesto: 1.4.2016 - 31.3.2021
Vuoden 2017 alusta käynnistyvä viisivuotinen MARIE-hanke tarkastelee aluekehittämistä vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (Responsible Research and Innovation, RRI) näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää innovaatiopolitiikan työkaluja vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan toimijoiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaahan kohdistuu vajaa 240 000 euroa. Hankekumppanit tulevat Pirkanmaan lisäksi eri alueilta Italiasta (hankevetäjä), Irlannista, Kreikasta, Saksasta, Ranskasta, Romaniasta ja Espanjasta.