Kansalaiset

Kansalaisten Eurooppa

Budjetti vuosille 2014-2020: 185 milj. €

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon. Ohjelman tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toimielimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen. Ohjelman perimmäisenä tavoitteena on, että me kaikki voimme tuntea Euroopan unionin omaksemme.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti:

  • paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt,
  • EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot)
  • erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.

Lähde: CIMO. Lisätietoa suomeksi löytyy CIMOn sivuilta.