Kaupunkien välinen yhteistyö

Urban Innovative Actions

Budjetti vuosille 2015-2020: 372 miljoonaa euroa

Komission Urban Innovative Actions (UIA) -aloitteella rahoitetaan alueellisten julkisten toimijoiden hankkeita, joissa innovatiivisuus ja kaupunkikehitys ovat keskiössä. UIA-aloitteessa on 12 teemaa, joilla pyritään vastaamaan kaupunkialueiden haasteisiin. Jokaiseen UIA-hakuun valikoituu kolmesta neljään näistä teemoista. Ne määritellään kussakin haussa erikseen.

UIA-aloitteen hakuun voi osallistua yli 50 000 asukkaan kaupunkialuetta edustava julkinen alueellinen toimija tai yli 50 000 asukkaan kaupunkialuetta edustava enimmillään kolmen julkisen alueellisen toimijan yhteenliittymä.

Aloitteen hauissa ei ole asetettu teemakohtaisia kiintiöitä rahoituksen jakamisen suhteen vaan parhaat ehdotukset saavat rahoitusta. Yksittäinen projekti voi saada rahoitusta enintään viisi miljoonaa euroa. UIA:n osuus projektin rahoituksesta on enimmillään 80 prosenttia ja projektin omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 prosenttia.

Lue lisää tästä.

 

URBACT III

Budjetti vuosille 2014-2020: 67,8 milj €

URBACT III on rahoitusohjelma, jossa ovat mukana kaikki 28 EU-maata sekä Norja ja Sveitsi. Tarkoituksena on edistää kaupunkien välistä yhteistyötä ja helpottaa hyvien käytäntöjen, kokemusten ja ratkaisujen jakamista. Ohjelmassa keskitytään yleisimpiin ongelmiin, joita kaupungit kohtaavat. Tavoitteena on:

- vahvistaa tutkimusta, teknologian kehitystä ja innovaatioita
- tukea siirtymistä vähähiiliseen talouteen kaikilla sektoreilla
- suojella ympäristöä ja edistää raaka-ainetehokkuutta
- tukea työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta
- ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä