Koulutus-, nuoriso- ja urheiluasiat

Erasmus+

Budjetti vuosille 2014-2020: 14,77 mrd €

Erasmus+ on laaja rahoitusohjelma, jonka alle on koottu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmat. Tavoitteena on kehittää osaamista ja parantaa työllisyyttä. Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita tuetaan opiskelun ja työelämän lähentämiseksi. Esimerkiksi opiskelijavaihto-ohjelmat tarjoavat miljoonille nuorille mahdollisuuksia verkostoitua ja kokea elämää ulkomailla. Liikkuvuusohjelmia on tarjolla myös koulutus- ja nuorisoalan ammattilaisille. Urheilun osalta ohjelma pyrkii erityisesti väkivallan ja rasismin ehkäisyyn.

Erasmus+ -ohjelma jakautuu kolmeen avaintoimeen:

1. Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus
 
Koulutus- ja nuorisoalan liikkuvuushankkeet
Liikkuvuushankkeet korkeakouluopiskelijoita ja -henkilöstöä varten
Liikkuvuushankkeet ammattiopiskelijoita ja ammattioppilaitosten henkilöstöä varten
Liikkuvuushankkeet kouluhenkilöstöä varten
Liikkuvuushankkeet aikuisoppilaitosten henkilöstöä varten
Liikkuvuushankkeet nuorisoa ja nuorisotyöntekijöitä varten
Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) laajamittaiset tapahtumat
Yhteinen maisterin tutkinto
Maisteriopiskelijoiden opintolainojen takaus
 
2. Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö
 
Strategiset kumppanuudet koulutus- ja nuorisoalalla
Tietoyhteenliittymät
Alakohtaiset osaamisallianssit
Valmiuksien parantaminen nuorisoalalla
 
3. Politiikan uudistamisen tuki

Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaamiset
Jean Monnet
Urheilu

Ohjelmaa hallinnoi koulutuksen audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA).

Erasmus+ -ohjelmaopas (Versio 2; 07.01.2016)