Luovat alat ja kulttuuri

Luova Eurooppa (Creative Europe)

Budjetti vuosille 2014-2020: 1,46 mrd €

Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa kulttuuri- ja mediahankkeita EU:n alueella. Ohjelma on jakautunut kahteen alaohjelmaan, Culture ja MEDIA. Tavoitteena on kannustaa monipuoliseen taiteen luomiseen ja säilyttää eurooppalainen kielten ja kulttuurien monimuotoisuus. Ohjelma tukee kansainvälistä kulttuurin kehittämistä, esimerkiksi käännöstyötä, ja audiovisuaalisen materiaalin luomista, jakamista ja muokkaamista. Yli 2 000 eurooppalaista elokuvateatteria saa tukea, mutta myös mm. videopelituotantoa, musiikkiteollisuutta ja taiteidenvälistä toimintaa tuetaan. Osallistujat ovat saaneet arvokkaita kontakteja, tunnettuvuutta ja näkyvyyttä hankkeiden myötä.

Ohjelmaa hallinnoi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA).

Euroopan komission kulttuurialan ehdotuspyynnöt löydät täältä.