Tutkimus ja innovaatiot

Horisontti 2020

Budjetti vuosille 2014-2020: 80 mrd €

Horisontti 2020 on EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma, joka perustuu Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin (Suomen kansallinen Eurooppa 2020 -strategia). Strategian yksi osa on  innovaatiounioni-aloite, jossa määritellään tarkemmin EU:n tavoitteita kyseisellä alalla. Horisontin keskiössä ovat mm. pk-yritysten rooli, Euroopan kilpailukyky ja innovoinnin merkitys. Ohjelmalla rahoitetaan huipputason tiedettä, pyritään eri teollisuudenalojen johtoaseman luomiseen ja vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näiden aiheiden mukaan Horisontti 2020 on jaettu kolmeen pilariin. Konkreettisia esimerkkejä rahoitettavista hankkeista ovat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisäksi infrastruktuurin kehittäminen ja tutkijoiden kansaiväisen liikkuvuuden edistäminen.

Ohjelmaa hallinnoidaan pääosin EU:n tutkimuksen toimeenpanovirastosta (Research Executive Agency, REA), mutta joitakin osia hallinnoidaan myös innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastosta (Innovation & Networks Executive Agency, INEA) sekä pk-yrityksistä vastaavasta toimeenpanovirastosta (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME).

Pirkanmaalaisten toimijoiden menestys Horisontti 2020 -ohjelmassa

Nämä menestysraportit toimivat yleiskatsauksena siihen, mitkä pirkanmaalaiset organisaatiot ovat saaneet rahoitusta ja miten rahoitus on jakautunut ohjelman eri pilareihin. Ne kootaan Euroopan komission julkaisemien ja Tekesin koostamien tietojen pohjalta.

Horisontti 2020 -ohjelman pilarit:

1) Huipputason tiede

ERC:n huipputason perustutkimus
FET eli tulevat ja kehitteillä olvat teknologiat
Marie Curie Sklodowska eli tutkijakoulutus- ja liikkuvuus
Tutkimusinfrastruktuurit

2) Teollisuuden johtoasema

Tieto- ja viestintäteknologia
Nanoteknologia
Kehittyneet materiaalit
Bioteknologia
Kehittynyt valmistus ja prosessointi
Avaruus
Riskirahoitus: pääoma- ja lainarahoitus (EIB, EIF, pankit, COSME)
Innovointi pk-yrityksissä

3) Yhteiskunnalliset haasteet

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
Euroopan biotalouden haasteet: elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun ja sisävesien tutkimus
Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
Älykäs, ympäristöystävälinen ja yhdentynyt liikenne
Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
Eurooppa muuttuvassa maailmassa - osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat
Turvalliset yhteiskunnat - Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen
Huippuosaamisen levittäminen ja laajempi osallistuminen (esim. Teaming, Twinning, ERA Chairs)
Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (European Institute of Innovation and Technology, EIT)
Euratom

Lisätietoa suomeksi löytyy Tekesin sivuilta.

Horisontti 2020 -ohjelman työohjelmat vuodelle 2016-2017 löytyvät täältä. Ne kertovat minkä sisältöisiä ehdotuspyyntöjä ollaan julkaisemassa. Lisätietoa tulevista työohjelmista ja niiden sisältöihin vaikuttamisesta saat Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistosta sekä Tekesistä.

Horisontti 2020 -ohjelman edeltäjä oli tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma. Kuinka suomalaiset toimijat menestyivät kyseisessä ohjelmassa? Lue lisää aiheesta Tekesin julkaisusta "Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa" (päivitetty versio 15.09.2014).
 

Tampereen kaupunki on tällä hetkellä mukana seuraavissa Horisontti 2020 -hankkeissa:

Transforming Transport (TT), 1.1.2017 - 30.6.2019. Rahoitettu pilarista Industrial Leadership - Leadership in enabling and industrial technologies - information and communication technologies. Kokonaisbudjetti 18 698 814,38 euroa, josta Horisontti 2020 -rahoituksen osuus 14 631 935,45 euroa. Tampereen kaupungin osuus on 117 767,50 euroa.
Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment (SPICE), 1.9.2016 - 31.8.2018. Kuuluu Mobility for Growth -ohjelmaan. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tietojen jakaminen innovatiivisista, kestävän kehityksen liikennejärjestelmistä. Hankkeen kesto on 24 kuukautta. Sen kokonaisrahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta on 827 500 euroa, joka on myös hankkeen kokonaisbudjetti. Tampereen osuus tästä on 41 875 euroa.
Supporting the Recognition of the Silver Economy in Europe in the Digital Era (SEED), 1.10.2016 - 30.9.2018. Osa Health, democratic change and well-being -ohjelmaa. Tukee ikääntyvän väestön elämänlaadun parantamiseen tähtäävien innovatiivisten ratkaisuiden palkitsemisjärjestelmän luomista. Hankkeen kesto on 24 kuukautta. Sen kokonaisrahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta on 997 693,75 euroa, joka on myös hankkeen kokonaisbudjetti; Tampereen osuus tästä on 27 125 euroa.
Smart City performance measurement system (CITYKEYS), 1.2.2015 - 31.1.2017. Tähän kaupunki on saanut rahoitusta 42 914 euroa. Tämän hankkeen hiljattain julkaistuun väliraporttiin voi tutustua tästä.

Lue lisää

 

Pirkanmaan liitto on mukana seuraavissa Horisontti 2020 -hankkeissa:

SCREEN - Synergic Circular Economy across European Regions: tämä ohjelma auttaa systeemisessä siirtymisessä kiertotalouteen EU:n alueilla. Kaksivuotisessa hankkeessa analysoidaan kiertotalouden arvoketjuja alueilla ja luodaan pohjaa yhteisille hankkeille nykyisissä Horisontti2020- ja EAKR-ohjelmissa sekä niiden jälkeen. Hankkeessa on mukana yhdeksän maata: Suomen lisäksi Italia, Espanja, Portugali, Puola, Kreikka, Ranska, Britannia ja Alankomaat. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,7 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan osuus on noin 160 000 euroa. Lue lisää tästä.

Projektin kesto: 1.11.2016 - 31.10.2018