Työllisyys-, terveys- ja sosiaaliasiat

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma

Budjetti vuosille 2014-2020: 919 milj €

Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva ohjelma, EaSI (EU Programme for Employment and Social Innovation), tukee työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa ja työvoiman liikkumista EU:n alueella Euroopan 2020 -tavoitteiden mukaisesti. Keskiössä on etenkin nuorten työllisyystilanne. Ohjelma kokoaa yhteen kolme aikaisemmin erikseen toiminutta rahoitusohjelmaa, jotka ovat PROGRESS (työllisyys- ja sosiaalipolitiikan nykyaikaistaminen), EURES (ammatillisen liikkuvuuden edistäminen) ja PROGRESS-mikrorahoitus (sosiaalinen yrittäjyys). PROGRESS-ohjelmalle on suunnattu 61% EaSIn budjetista. EaSI toimii usein yhdessä muiden rahoitusvälineiden kanssa etenkin kansainvälisissä hankkeissa. 


Terveysohjelma

Budjetti vuosille 2014-2020: 446 milj €

Terveysohjelmasta rahoitetaan sairauksien ehkäisyä ja terveyttä edistäviä hankkeita. Tavoitteena on tukea toimivia terveydenhuoltojärjestelmiä sekä parantaa paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta Euroopassa. Ohjelma pyrkii myös torjumaan useita maita koskevia vakavia terveysuhkia EU:n alueella.

Ohjelmaa hallinnoi kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Consumers, Health and Food Executive Agency, CHAFEA).